środa, 3 sierpnia 2016

Konkurs z Biokap - Do wygrania specjalistyczne produkty Biokap Anticaduta przeciw wypadaniu oraz na porost włosów. 3 osoby wygrywają!

Konkurs z Biokap - Do wygrania specjalistyczne produkty Biokap Anticaduta
 przeciw wypadaniu oraz na porost włosów.
 3 osoby wygrywają!

Zapraszam Was serdecznie do szybkiego i prostego konkursu zorganizowanego wspólnie 
z firmą Biokap


Do wygrania jest dowolnie wybrany przez zwycięzcę produkt
 Biokap z linii Anticaduta.

Jest to specjalistyczna linia do przeciwdziałania wypadaniu włosów 
oraz stymulująca porost nowych. 

Produkty możecie zobaczyć pod tym linkiem :

KONKURS WYGRYWAJĄ 3 OSOBY!


Zachęcam Was również do przeczytania recenzji tych produktów na moim blogu. Stosowałam je jakiś czas temu i przyniosły bardzo dobre efekty. W sierpniu planuję powtórzenie kuracji produktami Biokap Anticaduta :


 Zasady konkursu są bardzo proste i przyjemne dla każdego :)

2. Obserwujesz mój blog
3. Dokończ zdanie „Chcę przetestować produkt ____ Biokap Anticaduta, ponieważ…
4. Podajesz e-mail do kontaktu lub wysyłasz mi go w wiadomości prywatnej.


Wzór zgłoszenia :

1. Lubię strony na facebooku jako : .... (imię i pierwsza literka nazwiska)
2. Obserwuję blog jako ...
3. „Chcę przetestować produkt ____ Biokap Anticaduta, ponieważ…
4. E-mail : Regulamin konkursu :
§1 Postanowienia ogólne Konkursu „Biokap Anticaduta”
1.Organizatorem i podmiotem odpowiedzialnym bezpośrednio za koordynacje działań związanych z przeprowadzeniem Konkursu „Biokap Anticaduta”. (dalej: „Konkurs”) na blogu „Włosy muszą być długie” jest spółka Hey You! Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Narbutta 40/21, Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000447255, posiadająca NIP: 701 036 57 58, REGON: 146499265, o kapitale zakładowym 5.000,00 zł (dalej „Organizator”). Organizator odpowiedzialny jest za sprawowanie nadzoru nad całościowym przebiegiem i przestrzeganiem przez uczestników poniższego regulaminu i warunków Konkursu.
2. Fundatorem nagrody dla laureatów Konkursu jest firma Lab Pharma z siedzibą przy ul. Pl. Czerwca 1976r nr 2 lok. 203, 02-495 Warszawa, o numerze NIP 5212965012, REGON: 015656861 (dalej: „Fundator nagród”). Odpowiedzialność Fundatora nagród w zakresie Konkursu ograniczona jest jedynie do ufundowania i wysyłki trzech nagród dla laureatów Konkursu.
3. Konkurs trwa w terminie od 03.08.2016 od godziny 00:00 do 09.08.2016 r. do godziny 23:59.
4. Konkurs odbywa się na terenie Rzeczpospolitej Polskiej za pośrednictwem bloga „Włosy muszą być długie” dostępnego pod adresem internetowym www.wlosymuszabycdlugie.blogspot.com.
5. Uczestnikami Konkursu mogą być wyłącznie pełnoletnie osoby fizyczne, które najpóźniej w dniu jego rozpoczęcia ukończyły 18 lat, posiadają pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkują na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
6. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy, osoby pozostające w stosunku zlecenia lub w innym stosunku prawnym z Organizatorem lub Fundatorem nagród oraz inne osoby współpracujące przy organizacji Konkursu, jak również ich osoby najbliższe. Za osoby najbliższe uważa się wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia oraz faktycznym pożyciu.
7. Organizator zastrzega sobie prawo usunięcia uczestnika z Konkursu i uniemożliwienia mu ponownego wzięcia udziału w Konkursie, w przypadku naruszenia przez uczestnika Regulaminu, jak również w sytuacji, gdy komentarz na blogu „Włosy muszą być długie” stanowiący zgłoszenie do Konkursu:
a. wyraża treści wulgarne, dyskryminujące lub nawołujące do nienawiści na tle narodowościowym, etnicznym, rasowym, religijnym, ze względu na płeć lub godzące w dobre imię Organizatora, Fundatora Nagród lub osoby trzeciej;
b. godzi w wartości religijne, społeczne lub w inne powszechnie przyjęte dobra lub normy.


§ 2. Zasady prowadzenia Konkursu
1. Zgłoszenie udziału w Konkursie następuje przez udzielenie w czasie trwania Konkursu odpowiedzi w na pytanie konkursowe „Chcę przetestować produkt ____ Biokap Anticaduta, ponieważ…” w komentarzu na blogu www.wlosymuszabycdlugie.blogspot.com pod postem z ogłoszeniem Konkursu. Dodatkowo należy polubić w serwisie Facebook.com fanpage Zdrowe i bezpieczne farbowanie włosów - BIOKAP oraz Włosy muszą być długie, obserwować blog Włosy muszą być długie oraz zostawić adres e-mail. Dopuszczalne jest tylko jednokrotne zgłoszenie udziału w Konkursie przez tę samą osobę.
2. Osoba zgłaszająca udział w Konkursie może zgłosić tylko swój udział.
3. Informacje o konkursie będą dostępne pod adresem internetowym: www.wlosymuszabycdlugie.blogspot.com 

4. Kontrola poprawności prowadzenia konkursu i jego zgodności z postanowieniami Regulaminu spoczywa na Organizatorze.
5. W Konkursie nagrodzeni zostaną autorzy 3 komentarzy, które zostaną uznane za najciekawsze przez Autorkę bloga „Włosy muszą być długie”. Nagrodą dla laureatów Konkursu jest 1 dowolnie wybrany produkt z serii Biokap Anticaduta.
6. Organizator oświadcza, że wartość nagrody przewidzianych w ramach niniejszego konkursu nie przekracza kwoty 760 PLN netto, o której mowa w art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 1993r. Nr 90, poz. 416 z późn. zm.), a więc nagrody te wolne są od podatku dochodowego. 

7. Wyłonienie laureatów przez Autorkę bloga „Włosy muszą być długie”, nastąpi nie później niż do 11.08.2016 r. do godziny 20:00. 
8. Uczestnicy, którzy wygrali nagrody zostaną niezwłocznie poinformowani przez Autorkę bloga poprzez umieszczenie jednoznacznej informacji w głównym poście związanym z konkursem. 
9. Po wyłonieniu Laureata powinien się on skontaktować do dnia 18.08.2016 r. na podany przez Autorkę bloga adres e-mail w celu odebrania nagrody i poinformowania, który produkt z serii Biokap Anticaduta chce otrzymać. W przypadku niepodania lub podania błędnych danych teleadresowych w tym terminie laureat traci prawo do nagrody, a Autorka bloga wyłoni kolejnego Laureata.
10. Treść wiadomości, o której mowa w pkt 9 powyżej, powinna zawierać co najmniej następujące dane laureata: a) imię i nazwisko,
b) adres w Rzeczpospolitej Polskiej, na jaki ma zostać dostarczona nagroda oraz
c) numer telefonu lub inne dane kontaktowe.
11. Nagroda zostanie przesłana przez Organizatora pocztą kurierską na jego koszt. Organizator podejmie tylko jedną próbę dostarczenia nagrody. Nagroda powinna zostać odebrana przez laureata osobiście. Podczas wydania nagrody na prośbę osoby wydającej nagrodę, jej odbiorca będzie zobowiązany do okazania osobie wydającej nagrodę dokumentu ze zdjęciem potwierdzającego tożsamość (np. dowód osobisty, paszport, prawo jazdy, legitymacja) oraz do uzupełnienia, podpisania załączonego protokołu przekazania nagrody.


§ 3 Dane osobowe 

1.Administratorem danych osobowych zebranych podczas niniejszego Konkursu jest Hey You! Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Narbutta 40/21. Dane osobowe uczestników Konkursu będą przetwarzane wyłącznie w celu prawidłowego przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia, ogłoszenia laureata Konkursu i wydania mu nagrody.
2.Uczestnicy mają prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, choć niezbędne dla prawidłowego przeprowadzenia Konkursu.
 

§ 4. Postępowanie reklamacyjne
1. Wszelkie reklamacje związane z przebiegiem Konkursu mogą być zgłaszane przez jego uczestników na piśmie w terminie nie późniejszym niż 7 dni od daty zaistnienia podstawy reklamacji. Reklamację należy
przesłać na adres Organizatora: Hey You! Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Narbutta 40/21. z dopiskiem o treści: Reklamacja – „Konkurs Biokap Anticaduta”. O zachowaniu terminu reklamacji decyduje data stempla pocztowego.
2. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko uczestnika, dane kontaktowe, jak również dokładny opis i uzasadnienie reklamacji oraz wskazanie żądania w związku z reklamacją.
3. Organizator rozpatrzy i powiadomi uczestnika wyniku jego reklamacji w terminie 21 dni roboczych od dnia otrzymania reklamacji.


§ 5 Postanowienia końcowe 

1.Organizator zastrzega sobie możliwość zmian w postanowieniach niniejszego Regulaminu. Informacja o ewentualnej zmianie zamieszczona zostanie na stronie www.wlosymuszabycdlugie.blogspot.com w poście stanowiącym ogłoszenie o Konkursie. 
2. Aktualny Regulamin Konkursu dostępny będzie na blogu „Włosy muszą być długie” na stronie internetowej www.wlosymuszabycdlugie.blogspot.com w poście stanowiącym ogłoszenie o Konkursie oraz w siedzibie Organizatora.
3.Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z zapoznaniem się Uczestnika z treścią niniejszego Regulaminu i jego akceptacją. 4.We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.


Aby zaobserwować blog należy kliknąć 
"Dołącz się do tej witryny" z prawej strony --- >
 Zapraszam do zabawy :) (Baner do pobrania)

40 komentarzy:

 1. obserwuje facebooka jako a g,blog jako A K.Chce przetestowac produkt biokap kapsulki przeciw wypadaniu wlosow Biokap Anticaduta poniewaz problem wypadania wlosow jest u mnie dosc powazny juz od wielu lat,z ktorym nie moge sobie dac rady

  OdpowiedzUsuń
 2. 1. Lubię strony na facebooku jako : Ilona P.
  2. Obserwuję blog jako Ilona Plewik (iplewik1)
  3. „Chcę przetestować produkt Biokap- Lioton przeciw wypadaniu włosów Biokap Anticaduta, ponieważ zależy mi na tym, aby moje włosy odrosły po kuracji izotekiem. W trakcie leczenia trądziku, w skutek długotrwałego przyjmowania leku straciłam dużo włosów. Chciałabym, żeby szybko odrosły a moja czupryna znów była bujna (taka zanim zaczełam leczenie). Poza tym kocham długie i gęste włosy, zapuszczam je od kilku lat i poświęcam dużo czasu na ich pielęgnację. Stosowałam juz ampułki z serii Biokap i bardzo mi pomogły. Chciałabym teraz przetestować lioton, ponieważ słyszałąm o nim dużo pozytywnych opinii. Wiem, że wspaniale uzupełniłby moja codzienną pielęgnację włosów.
  4. E-mail : iplewik1@gmail.com

  OdpowiedzUsuń
 3. Lubię strony na facebooku jako : KAMIL S.
  2. Obserwuję blog jako KAMIL SITEK
  3. „Chcę przetestować produkt Certyfikowany Organiczny Szampon / Płyn Biokap Anticaduta, ponieważ nie miałem przyjemności do tej pory używania tego kosmetyku
  4. E-mail : kamil840601@wp.pl

  OdpowiedzUsuń
 4. 1. Lubię strony na facebooku jako : Żaneta Paulina G
  2. Obserwuję blog jako Żaneta G
  3. „Chcę przetestować produkt ____ Biokap Anticaduta, ponieważ po ostatnim farbowaniu (nie podam nazwy) i wizycie u fryzjera moje włosy zaczęły wypadać jak oszalałe - garściami- tak jak jeszcze rok temu przed i po operacji (guzek na tarczycy), a jakiś czas było dobrze dzięki pani dermatolog (tak sądzę), która poleciła mi biotynę - niestety nie wiem co się stało że znów zaczęły wypadać. Włosy mam długie i dość ciężkie, a nie chce ich obcinać na krótko, bo marzę o długości do co najmniej końca pleców. Razem z włosami moimi ukochanymi wołam głośno o pomoc!! :'(
  4. E-mail : zanecia1992@hotmail.com

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. I najpewniej wybrałabym Kapsułki Przeciw Wypadaniu Włosów dla Kobiet 60 kaps.

   Usuń
 5. 1. Lubię strony na facebooku jako : mariola m
  2. Obserwuję blog jako mariola mazur
  3. „Chcę przetestować produkt : Ampułki przeciw wypadaniu włosów Biokap Anticaduta, ponieważ mam obecnie spory problem z tym zjawiskiem, a wierzę że taka skoncentrowana dawka mogłaby mi pomóc
  4. E-mail : zmalowanalala@wp.pl

  OdpowiedzUsuń
 6. 1. Lubię strony na facebooku jako :Patryk Piotr Sadowski
  2. Obserwuję blog jako Patryk Piotr Sadowski
  3. „Chcę przetestować produkt Lotion Przeciw Wypadaniu Włosów Biokap Anticaduta, ponieważ i od jakiegoś czasu zauważyłem, że nagmminnie wypadają mi włosy i nie są już takie gęste jak kiedyś.Moje włosy są na poduszce,podłodze ,nawet kiedy myję to garściami wychodzą:(
  email:jenstoll09@gmail.com

  OdpowiedzUsuń

 7. 1. Lubię strony na facebooku jako : Bernadetta B
  2. Obserwuję blog jako ...Jasmine Vise
  3. „Chcę przetestować produkt ____ Biokap Anticaduta, ponieważ…moim włosom potrzebna jest duża dawka wzmocnienia. Wypadają, zniszczone farbowaniem, niesforne, sprawiające masę problemów. Jestem ciekawa czy produkt ten potrafiłby nad nimi zapanować.
  4. E-mail : bernadetaaa@interia.pl

  OdpowiedzUsuń
 8. Nie znam tej firmy, chętnie bym przetestowała. Powodzenia.

  OdpowiedzUsuń
 9. 1. Lubię strony na facebooku jako: Malwina Sz
  2. Obserwuje blog jako: Malwina Sz
  3. Chcę przetestować produkt ampułki Biokap Anticaduta, ponieważ od pewnego czasu zauwazyłam nadmierne wypadanie włosów, używam wielu suplementów, ale widocznie nie są wystarczające... czytałam wiele dobrego o ampułkach firmy biokap i z wielka ochotą chciałabym jej wypróbować :)
  4. E - mail: malwina178@wp.pl

  OdpowiedzUsuń
 10. 1. Lubię strony na facebooku jako Agnieszka S
  2. Obserwuję blog jako Agnieszka Sobieraj
  3. „Chcę przetestować produkt ____ Biokap Anticaduta, ponieważ mam problem z wypadajacymi wlosami, a marzy mi sie choc troche je zapuscic, caly czas szukam "zlotego srodka" na moje wlosy, a na domowe mikstury brak mi czasu, moze akurat ten produkt to kolo ratunkowe dla moich slabych wlosow?
  4. E-mail : agaa.49@gmail.com

  OdpowiedzUsuń
 11. 1. Lubię strony na facebooku jako : Judyta Sz.

  2. Obserwuję blog jako Judyta Szostak

  3. „Chcę przetestować produkt __szampon przeciw wypadaniu włosów__ Biokap Anticaduta, ponieważ mam problem z włosami, wypadają praktycznie garściami, pełno ich pod prysznicem i na szczotce. Po ciąży jeszcze nie było , źle ale teraz synek ma prawie 2 latka i wciąż na piersi .... widać za bardzo mnie podjada , cierpią na tym włosy. Potrzebujemy wsparcia !
  4. E-mail :

  OdpowiedzUsuń
 12. do poprzedniego komentarza nie dodałam e-maila , przepraszam :(
  e-mail - judyta17@op.pl

  OdpowiedzUsuń
 13. 1. Lubię strony na facebooku jako:Klaudia Ceebula
  2. Obserwuje blog jako: Klaudia Cebula
  3. Chcę przetestować produkt Loton przeciw wypadaniu włosów. Moja siostra używała już naprawdę wielu wcierek i ampułek, które chwilowo działaly na włosy po czym wszystko wracało do stanu pierwotnego. Siostra choruje na zaburzenia tarczycy i niestety pomimo 22 lat i ślicznej urody na głowie ma niewiele włosów. Chciałabym podarować jej produkt marki Biokap.
  4. E - mail: klaudiaannacebula@wp.pl

  OdpowiedzUsuń
 14. 1. Lubię strony jako Anna Burzyńska 2. obserwuje blog jako Anna B 3, „Chcę przetestować produkt szampon przeciw wypadaniu włosów Biokap Anticaduta poniewaź chcę żeby moje włosy były piękne i przyciągały uwagę innych 4,ania2611-89@o2.pl

  OdpowiedzUsuń
 15. 1. Lubię strony jako Adriana Schenk 2. obserwuję blog jako Adriana Schenk 3. "Chcę przetestować produkt Loton przeciw wypadaniu włosów. Po dwóch ciążach, i ciągłych farbowaniach moje włosy są słabe, i bardzo dużo ich wychodzi. Potrzebują wzmocnienia, bardzo dobrych preparatów aby je zregenerować. 4. E - mail: adriana.schenk@onet.pl

  OdpowiedzUsuń
 16. Lubię stronę jako Marzena Markiewicz
  Obserwuję blog jako Marzena Markiewicz
  Z miłą chęcią wybrałabym produkt Lotion Przeciw Wypadaniu Włosów?Patrząc na jego niesamowity skład,myślę,że mógłby wiele zdziałać na mojej głowie,a przede wszystkim zwalczyć problem wypadania włosów.Ostatnio,to moja zmora z jaką nie mogę się uporać.Czytam też Twojego bloga i Twoich porad i myślę sobie tak,że skoro współpracujesz z tą firmą,to ona musi mieć naprawdę dobre produkty,które możesz bez zarzutów polecić i polecasz.
  Email marzenamarkiewicz91@gmail.com

  OdpowiedzUsuń
 17. 1. Lubię strony na facebooku jako : Anna Z
  2. Obserwuję blog jako Anna Zierold
  3. Chcę przetestować produkt Szampon przeciw wypadaniu włosów Biokap Anticaduta, ponieważ od pewnego czasu włosy wypadają mi,są słabe mimo stosowania różnych preparatów.Chciałabym ten szampon wypróbować gdyż czytałam opinię dobrą o stosowaniu jego
  4. E-mail : azierold@wp.pl

  OdpowiedzUsuń
 18. 1. Lubię strony na Fb jako: Iwona S.
  2. Obserwuję blog jako: soraja88
  3. Chcę przetestować produkt: szampon przeciw wypadaniu włosów Biokap Anticaduta,ponieważ jako Mama dwójki chłopców już po pierwszej ciąży moje włosy zmieniły swą objętość a po drugiej wypadają kiedy chcą.
  4. E-mail: soraja880606@gmail.com

  OdpowiedzUsuń
 19. 1. lubie facebook jako Aleksandra Masłocha
  2. obserwuje jako Aleksandra M
  3.
  Chcę przetestować produkt Biokap Kapsułki Przeciw Wypadaniu Włosów dla Kobiet Biokap Anticaduta, poniewaz mam spory problem z wyopadaniem wlosow i próbuję duzo rzeczy z tej serii , bardzo bylabym szcześliwa jednak jakbym wygrała , bo wypadanie wlosów jest męczoące a jeszcze jak sa one wszędzie ...
  4. aleksandramaslocha@wp.pl

  OdpowiedzUsuń
 20. 1. Lubię strony na facebooku jako : Oliwia G.
  2. Obserwuję blog jako White Zephyr
  3. „Chcę przetestować produkt suplement/ kapsułki Biokap Anticaduta, ponieważ… mam problemy zdrowotne od czasów nastoletnich, które niestety zmuszają mnie do codziennej suplementacji, aby móc funkcjonować. W takiej sytuacji ciężko utrzymać skórę, włosy, paznokcie, kości i stawy w dobrej kondycji. Cera płata mi figle jak oszalała i każdego dnia zastanawiam się ''czy dziś jest dzień totalnego przetłuszczania się? A może będzie atak przesuszenia i podrażnienia?". Co do paznokci.. NIGDY, naprawdę nigdy nie miałam ich w dobrej kondycji, pomimo codziennych starań od wielu lat. Zawsze marzyły mi się piękne, długie i mocne paznokcie- są cienkie, łamliwe, miękkie i pofalowane. Suplementy jakie konsumowałam nie dawały efektów. Jedyny tymczasowy efekt poprawy był podczas regularnych, długotrwałych zastrzyków domięśniowych (już nie będę wymieniać co mi tam wstrzykiwali, bo lista długa i.. bolesna xd). Ale od zaprzestania zastrzyków momentalnie wszystko wróciło do swojego poprzedniego stanu. Na koniec zostawiłam włosy.. myślę, że są w najgorszym stanie. Są w pewnym sensie wizytówką kobiety. Zawsze wypadały bez ograniczeń i zawsze wyjmuję z brodzika tonę moich kłaczków, by woda mogła w końcu odpłynąć...... nie mogę ich nawet uczesać, bo kończy się to utratą i wyłamaniem przeraźliwej ilości włosów. Ostatnio ich stan się jeszcze bardziej pogarsza, nie wiem dlaczego, bo wydaję mi się, że jeszcze bardziej przykładam się do ich pielęgnacji. Nigdy nie stosowałam Biotyny, dlatego wiążę z nią nadzieję. Włosy już dawno przestały odrastać ( a jeśli odrastają to w stopniu niezauważalnym), są coraz krótsze, choć wcale ich nie skracam i coraz rzadsze. Zanim pojawiły się te wszystkie problemy byłam posiadaczką pięknych, długich włosów, które teraz wydają się być tylko wspomnieniem lub urywkiem ze snu -_- cała nadzieja pozostaje w Biotynie, włosy lamentują i błagają o pomoc z góry!

  4. E-mail : olivia.91.91@tlen.pl

  OdpowiedzUsuń
 21. 1. obserwuję strony na facebooku jako: Oktawia B
  2. obserwuję bloga jako: Oktawia55
  3.Chcę przetestować produkt Biokap Kapsułki Przeciw Wypadaniu Włosów dla Kobiet Biokap Anticaduta dlatego,że włosy wypadają mi garściami. po umyciu głowy w wannie zostaje ich pelno, na szczotce również, za kazdym razem gdy widze ile ich wypada mam łzy w oczach.. stały się łamliwe i słabe, jeszcze jakis czas temu mialam mocne i dlugie wlosy lecz po farbowaniu sie to zmieniło.. chciałabym aby moje włosy znow były mocne, zdrowe i nie wypadały Cała nadzieja w biokap! byłabym bardzo wdzięczna!!
  4. e-mail: oktawia665@wp.pl

  OdpowiedzUsuń
 22. obserwuje strony na facebooku jako: Oktawia B
  obserwuje blog jako: Oktawia55
  Chcę przetestować produkt Biokap Kapsułki Przeciw Wypadaniu Włosów dla Kobiet Biokap Anticaduta dlatego,ze moje włosy wypadaja garsciami, zawsze po umyciu w wannie zostaje ich pełno, na szczotce rowniez.. gdy widze ile ich wypadło mam łzy w oczach.. jeszcze jakis czas temu mialam piekne,dlugie,zdrowe włosy. Od jakiegos czasu staly sie łamliwe i słabe (po przefarbowaniu na blond) moje włosy potrzebują ratunku.. cała nadzieja w biokap! pomocy! bede bardzo wdzięczna!
  e-mail: oktawia665@wp.pl

  OdpowiedzUsuń

 23. 1. Lubię strony na facebooku jako: Lyanna
  2. Obserwuję blog jako: Lyanna
  3. „Chcę przetestować produkt Szampon do przetłuszczających się włosów Biokap Anticaduta, ponieważ borykam się z problemem tłustych i słabych włosów i szukam produktu, który pomoże mi się z nim pożegnać na zawsze :)
  4. E-mail: ryska91@o2.pl

  OdpowiedzUsuń

 24. 1. Lubię strony na facebooku jako: Paulina W.
  2. Obserwuję blog jako Paulina Wichowska
  3. „Chcę przetestować produkt odżywka odbydowująca Biokap Anticaduta, ponieważe moje włosy niestety są bardzo wysuszone mimo używania do nich różnych produktów. Mam nadzieję że ta odżywka pomoże moim włosą i je odbudowę i włosy odżyją.
  4. E-mail : pwichowska0201@gmail.com

  OdpowiedzUsuń

 25. 1. Lubię strony na facebooku jako: Paulina W.
  2. Obserwuję blog jako Paulina Wichowska
  3. „Chcę przetestować produkt odżywka odbudowująca Biokap Anticaduta, ponieważ moje włosy są suche i strasznie to wygląda. Używałam juz dużo bezskutecznie odżywek i mam nadzieję że ta odżywca pomogła by moim włosom.
  4. E-mail : pwichowska0201@gmail.com

  OdpowiedzUsuń
 26. Lubie strony na fb jako Ania N
  Obserwuje blog jako kropka010
  chcę przetestować produkt odżywka odbudowująca Biokap Anticadut, ponieważ
  Marzę o włosach zdrowych muśniętych słońcem
  bez ryzyka choroby nużącej
  Konkurs na blogu zobaczyłam,
  i poprosić Cię postanowiłam,
  Może los będzie dla mnie łaskawy,
  a Biokap Anticaduta dokona na nich poprawy
  Ponieważ chcę by moje włosy pięknie wyglądały.
  Marzy mi się by były idealne. Jakie? A takie…
  Takie, które swą delikatnością przypominają złoty piasek,
  codziennie delikatnie odbijają promieni słońca kilkaset.
  Takie, która na zdrowe i wypoczęte wyglądają,
  piękną barwą na innych spoglądają.
  Takie, które są dobrze nawilżone,
  i z każdej swej kropli wody zadowolone.
  Takie, które nie maja łusek na sobie,
  żadnej historii nimi nie opowie.
  Takie, która nie wiedzą co to po kosmetykach alergia,
  i bije z nich blask, szczęście i energia.
  Taka idealna może być tylko z Biokap Anticaduta
  dlatego chciałabym go bliżej poznać

  OdpowiedzUsuń
 27. zapomniałam dodć e-mail kropka010@poczta.onet.pl

  OdpowiedzUsuń
 28. 1. Lubię strony na facebooku jako: Weronika W.
  2. Obserwuję blog jako: Dark Rainbow
  3. Chcę przetestować produkt Szampon przeciw wypadaniu włosów Biokap Anticaduta ponieważ mam dość spory problem właśnie z wypadaniem moich włosów. Na szczotce zostaje co najmniej garść moich włosów po każdym razie gdy je wyczeszę. Z tego powodu są dosyć rzadkie i jest ich mało, co nie wygląda zbyt fajnie ;/ Chciałabym wypróbować jeden z produktów tej marki aby przekonać się, czy zadziała na moich włosach, czy moje włosy nie będą wypadać, lub chociaż nie w takich ilościach :)
  4. Email: weronika.bob@vp.pl

  OdpowiedzUsuń
 29. 1. Lubię strony na facebooku jako : Malinowy Skarbiec
  2. Obserwuję blog jako Nadia
  3. Chcę przetestować ampułki Biokap Anticaduta, ponieważ moje włosy nadal strasznie wypadają po stosowaniu Hair Jazz. Te dwa hmm diabelstwa wywołały u mnie straszne wypadanie. Mimo, że stosowałam je już jakiś czas temu to od czasu "kuracji" ciągle borykam się z nadmiernym wypadaniem włosów (nadal po myciu mogę wyciągnąć sobie garść włosów). Potrzebuje czegoś co wzmocni moje włosy i chociaż trochę zaprzestanie ich wypadaniu. Zawsze marzyłam o gęstych, mocnych włosach. Jednak żeby to osiągnąć potrzeba dobrych produktów, więc ciągle szukam czegoś odpowiedniego dla siebie.
  4. E-mail : jo-jo-a@wp.pl

  OdpowiedzUsuń
 30. 1. Lubię strony na facebooku jako : Dominika M.
  2. Obserwuję blog jako Dominika Various
  3. „Chcę przetestować produkt rewitalizująco-naprawcza maska Biokap Anticaduta, poniewaz mimo długiej kuracji, testowania nowych kosmetyków moje włosy nadal nie są jak z reklamy. Już od kilku lat szukam idealnych szmaponow, masek, odżywek, by moje włosy wyglądały pięknie. Jednak ich stan poprawił się minimalnie. Biokap może być moim wybawcą..
  4. E-mail : lequsive@gmail.com

  OdpowiedzUsuń
 31. 1. Lubię strony na facebooku jako : Małgorzata S
  2. Obserwuję blog jako: Małgorzata eS
  3. „Chcę przetestować produkt Kapsułki Biokap Anticaduta, ponieważ odkąd pamiętam, byłam ciekawa jak to jest mieć burzę włosów na głowie. Takie małe, proste marzenie, ale praktycznie niemożliwe do zrealizowania, bo nie wiem, w której kolejce stałam, gdy rozdawali bujne czupryny ;) Gdy byłam mała, radziłam sobie z moimi lichymi włoskami dość osobliwą 'peruką', którą były rajstopy mojej mamy, zakładane warstwowo po kilka sztuk (bo ze względu na lichość czupryny, byłam szpecona fryzurą a la garnek). I tak, już jako kilkulatka lansowałam reggae look ;) Niestety w wieku, w którym jestem obecnie, ten patent nie przejdzie, więc wcieram, masuję, kręcę loki na skarpety, chucham i dmucham, by ilość cebulek była równa ilości końcówek, a do tego sięgała jako tako do najniższego progu przeciętnej. Nie zawsze jednak mam na to wszystko czas i chęć, dlatego kapsułki Biokap Anticaduta byłby dla mnie doskonałym uzupełnieniem tej walki o każdą nową cebulkę na mojej głowie, bo choć wiem, że grzywa lwa nie jest mi pisana, to chociaż chciałabym, stojąc przed lustrem o poranku, nie szukać włosów na mojej głowie, nie katować ich tapirem i hełmem z lakieru… i nie dorabiać ich na zdjęciach w programie graficznym. Pozdrawiam!
  4. E-mail : marjories@wp.pl

  OdpowiedzUsuń
 32. 1. Lubię strony na facebooku jako : Małgorzata P.
  2. Obserwuję blog jako Małgorzata P. :)
  3. „Chcę przetestować produkt ____ Biokap Anticaduta, ponieważ…ŁYSIEJĘ
  4. E-mail : do wiadomości prywatnej

  OdpowiedzUsuń
 33. 1. Lubię strony na facebooku jako: Blanka B.
  2. Obserwuję blog jako: ryand 651
  3. „Chcę przetestować produkt Kapsułki Przeciw Wypadaniu Włosów dla Kobiet Biokap Anticaduta. Mam średniej długości, bardzo gęste włosy, z tego powodu w upalne dni jestem zmuszona do noszenia koków, do tego noszę je ciasno spięte. Inaczej chyba musiałabym chodzić z wiatraczkiem, bo moja głowa by się gotowała :P Wiem, że to jest zbrodnia dla włosów, nie wytrzymują one takiego wysiłku. Są bardzo słabe i wypadają garściami, potrzebują jakiegoś dobrego odżywienia od środka. Te kapsułki byłyby dla nich idealne!
  4. E-mail : ryand651@gmail.com
  Dodatkowo obserwuję instagramy jako: xxbackspacexx :)

  OdpowiedzUsuń
 34. 1. Lubię strony na facebooku jako : Agata Czuła
  2. Obserwuję blog jako: Pink Lipstick
  3. „Chcę przetestować produkt Lotion Przeciw Wypadaniu Włosów Biokap Anticaduta, ponieważ od dłuższego czasu walczę z łysieniem. Bardzo dobrze sprawdza się u mnie palma sabałowa, która jak widzę jest składnikiem tego lotionu. Chętnie bym go przetestowała i sprawdziła jak wpłynie na porost moich włosów. Skład tego produktu niesamowicie mnie zaciekawił :)
  4. E-mail : pinklipstickmua@gmail.com

  OdpowiedzUsuń
 35. 1. Lubię strony na facebooku jako : Saszka K
  2. Obserwuję blog jako Saszka K
  3. „Chcę przetestować produkt Lotion Przeciw Wypadaniu Włosów Biokap Anticaduta, ponieważ po ciąży znajduję swoje włosy wszędzie tylko nie tam, gdzie być powinny, czyli na głowie. Na poduszce, w wózku, w łóżeczku, na zabawkach i w mleku :/ Na szczotce podczas czesania już się nie mieszczą... Próbowałam różnych maseczek, ale nic nie działa. Może Biokap Anticaduta da radę :)
  4. E-mail : saszka234@gmail.com

  OdpowiedzUsuń
 36. 1. Lubię strony jako: Marta Gawrońska
  2. Obserwuję blog jako: Marta Gawrońska
  3. Chcę przetestować lotion przeciw wypadaniu włosów Biokap Anticaduta, bo mam dość otaczającego mnie smrodku. ;) Dwa tygodnie temu moja koleżanka zaleciła mi wcieranie w skórę głowy soku z cebuli, bo, według niej, to naturalny i bardzo skuteczny sposób na pozbycie się problemu wypadających włosów. Ponoć działa cuda, ale tak naprawdę cudem będzie, jeśli moi domownicy nie wyrzucą mnie pod most z powodu specyficznego zapaszku, który roztaczam wieczorami. Szczerze mówiąc nie wiem, czy sok z cebuli rzeczywiście działa na cebulki (cebula na cebulę?) włosowe, bo nie dam rady dłużej męczyć się z tym specyfikiem rodem z książki voo-doo. A problem jest. Mam długie i ciężkie włosy. Nie zawsze mam czas, by je układać w hollywoodzkie fale i po prostu związuję (zaplątuję) w koka przy pomocy gumki, co jest oczywiście wygodne dla mnie, ale bardzo niewygodne dla włosów. Mam wrażenie, że takie domowej roboty na szybko kokony bardzo je osłabiają. W dodatku mam za sobą dość stresujący okres w moim życiu, który jest genialnym dowodem na to, że stres mocno osłabia włosy. Z desperacji sięgnęłam po wspomniany sok z cebuli, ale naprawdę oddałabym wiele za kosmetyk, który też jest oparty na naturalnych ekstraktach, a jednak nie śmierdzi, nie trzeba się męczyć codziennie z jego przygotowaniem i naprawdę działa cuda na głowie.
  4. e-mail: mar_gaw@gazeta.pl

  OdpowiedzUsuń
 37. 1. Lubię strony na facebooku jako : Emilja G
  2. Obserwuję blog jako : Emilia Gryc
  3. „Chcę przetestować produkt : Kapsułki Przeciw Wypadaniu Włosów dla Kobiet Biokap Anticaduta, ponieważ byłyby idealnym dopełnieniem mojej pielęgnacji. Niestety od bardzo długiego czasu walczę o dłuższe i przede wszystkim zdrowe włosy. Zawsze miałam cienkie włosy, od kilku lat są rzadkie i bardzo słabe, urywają się i zachowują jak guma.. Po wcierkach nie zauważyłam większego wzrostu włosów czy też baby hair, kapsułki Biokap Anticaduta byłyby idealne do przetestowania suplementów :)
  4. E-mail : emilja.gryc@gmail.com

  OdpowiedzUsuń
 38. Ten komentarz został usunięty przez autora.

  OdpowiedzUsuń

Dziękuję za każdy komentarz. Z miłą chęcią zajrzę również do Was!
Jeśli obserwujesz mój blog-poinformuj mnie o tym, na pewno się odwdzięczę.
Serdecznie pozdrawiam!

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...